صفحه ۳۰۹

خطبه 19 (درس 63)

بسم الله الرحمن الرحیم

و من کلام له (ع) قاله للاشعث بن قیس و هو علی منبر الکوفة یخطب، فمضی فی بعض کلامه شئ اعترضه الاشعث فقال: یا أمیرالمؤمنین، هذه علیک لا لک، فخفض (ع) الیه بصره، ثم قال:

"ما یدریک ما علی ممالی ؟ علیک لعنة الله ولعنة اللاعنین ! حائک ابن حائک ! منافق ابن کافر! و الله لقد أسرک الکفر مرة و الاسلام أخری، فما فداک من واحدة منهما مالک و لا حسبک"

موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود، در این جلسه خطبه نوزدهم مطرح می‎شود.

"و من کلام له (ع) قاله للاشعث بن قیس"

(از فرمایشاتی است که حضرت علی به اشعث بن قیس فرمود.)

خلاصه ای از داستان زندگی اشعث بن قیس

اسم اصلی اشعث "معدی کرب" بوده - شعث یعنی ژولیده مو - چون موهای سرش ژولیده و نامنظم بوده به او اشعث می‎گفته اند. او در زمانی که کافر بود از شخصیتهای عرب حساب می‎شد، خیلی هم طالب ریاست و مقام بود. قیس پدر اشعث توسط قبیله مراد کشته می‎شود، اشعث برای گرفتن انتقام خون پدر

ناوبری کتاب