صفحه ۳۰۵

عذاب می‎کند زبان را به عذابی که هیچ یک از جوارح به آن عذاب نمی شود، زبان می‎گوید ای پروردگار مرا عذاب می‎کنی به عذابی که هیچ عضوی را به آن عذاب نکردی، به او گفته می‎شود از تو - که مقام شامخی داشتی، قاضی بودی، مفتی بودی - کلمه ای خارج شد که به مشرق و مغرب زمین رسید، و با این نظر تو خونهای به ناحقی ریخته شد، مالهای حرام غارت شد، ناموسهای حرام هتک شد؛ قسم به عزت و جلال خودم تو را به عذابی عذاب می‎کنم که هیچ یک از جوارح تو را این گونه عذاب نمی کنم.

گناه زبان از همه گناهان خطرش زیادتر است، خصوصا جایی که مربوط به دروغ بر خدا و پیغمبر شود؛ توجه داشته باشند برادران و خواهران که حتی المقدور زبانشان را حفظ کنند و تا چیزی برایشان روشن نباشد نگویند.

خداوند ان شاء الله به همه ما توفیق دهد که به حق و حقیقت عامل باشیم، و خداوند راه درک حقایق را به ما نشان بدهد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب