صفحه ۳۰۴

هرچه علم پیش می‎رود چیزی از قرآن را کشف می‎کند که برای بشر تازگی دارد.

"و لاتکشف الظلمات الا به"

(و تاریکی ها برطرف نمی شوند مگر به قرآن.)

لذا پیغمبراکرم (ص) فرمود: "اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن"اصول کافی، ج 2، ص 599، کتاب فضل القرآن، حدیث 2 وقتی که فتنه ها روی آوردند به طرف شما مثل تکه های شب تاریک، بر شما باد رفتن به طرف قرآن.

یک روایت در مورد اهمیت فتوی

چون حضرت علی (ع) در این خطبه راجع به فتوی دادن و این که فتوی نباید از روی قیاس و استحسان باشد بلکه باید طبق قرآن و سنت و عقل قطعی و اجماع کاشف از قول معصوم باشد، و دیگر این که اگر نظر دو مجتهد در مورد مسأله ای متضاد بود یکی از آن دو خطاست و نمی شود که هر دو صحیح باشد مطالبی را بیان فرموده اند، من راجع به عجله کردن در فتوی و فتوای به رأی، چند حدیث یادداشت کرده بودم که چون وقتی نمانده یکی از آنها را می‎خوانم که اهمیت فتوی معلوم شود.

سکونی از امام صادق (ع) روایت می‎کند: "قال: قال رسول الله(ص) یعذب الله اللسان بعذاب لایعذب به شیئا من الجوارح، فیقول: ای رب عذبتنی بعذاب لم تعذب به شیئا؟ فیقال له: خرجت منک کلمة، فبلغت مشارق الارض و مغاربها، فسفک بها الدم الحرام، و انتهب بها المال الحرام، و انتهک بها الفرج الحرام، و عزتی و جلالی لاعذبنک بعذاب لا اعذب به شیئا من جوارحک"اصول کافی، ج 2، ص 115، باب الصمت و حفظ اللسان، حدیث 16:

امام صادق (ع) فرمود: رسول الله(ص) فرمودند: خداوند در روز قیامت

ناوبری کتاب