صفحه ۲۸۹

در مسائل فقه هم همین طور است؛ ما با این که مخطئه هستیم و می‎گوییم علما ممکن است اشتباه کنند، اما اگر بنا باشد در مسائل فقهی به غیر متخصص مراجعه کنیم و خودسرانه به مسائل نماز و روزه و حج عمل کنیم بیست درصد ممکن است درست باشد؛ اما اگر به مجتهد و متخصص، یعنی کسی که پنجاه شصت سال در قرآن و حدیث و سنت و کلمات بزرگان تحقیق کرده و متخصص در استنباط احکام شده مراجعه کردیم، مجتهد نود درصد حق را می‎گوید و ده درصد ممکن است خطا باشد.

پس باب اجتهاد باید مفتوح باشد، اجتهاد یعنی کوشش کردن در یاد گرفتن احکام، هم اهل سنت به مجتهد مراجعه می‎کنند هم ما، منتها گروهی از آنها می‎گویند باب اجتهاد مسدود است و به مجتهدین گذشته مراجعه می‎کنند، یعنی ابوحنیفه، شافعی، مالک بن أنس و احمد حنبل؛ دیگر خودشان اجتهاد نمی کنند و یا در فتواهای آنان اجتهاد می‎کنند؛ ولی ما می‎گوییم که اسلام به مجتهد خاصی منحصر نیست، بلکه در هر زمانی مجتهدین با مراجعه به کتاب و سنت و عقل و اجماع احکام را استنباط می‎کنند، و ممکن هم هست که خطا کنند؛ و کسی که مجتهد نیست یا باید احتیاط کند و یا به مجتهد مراجعه نماید؛ مانند مراجعه مریض به پزشک متخصص.

معنای وحدت شیعه و سنی

گاهی بعضی مطرح می‎کنند حالا که ما الحمدلله وحدت کلمه داریم و هفته وحدت تشکیل داده ایم، و با توجه به این که در مقابل دشمنان اسلام و اسرائیل و ابرقدرتهای شرق و غرب قرار گرفته ایم، مطرح کردن شیعه و سنی چیز صحیحی نیست و دامن زدن به اختلافات است.

باید توجه داشت که شیعه یک فقهی برای خودش دارد و مذاهب اهل

ناوبری کتاب