صفحه ۲۸۲

ابان بن تغلب در مورد دیه قطع انگشت از حضرت امام صادق (ع) سؤال می‎کند.

ابان می‎گوید: از حضرت امام صادق (ع) پرسیدم اگر مردی یک انگشت زنی را قطع کند چقدر دیه باید بدهد؟ حضرت فرمودند: ده شتر، عرض کردم اگر دو انگشت از یک زن را قطع کند چقدر دیه باید بدهد؟ حضرت فرمودند: بیست شتر، عرض کردم اگر سه انگشت یک زن را قطع کند چقدر دیه باید بدهد؟ حضرت فرمودند: سی شتر، عرض کردم اگر چهار انگشت یک زن را قطع کند چقدر دیه باید بدهد؟ حضرت فرمودند: بیست شتر. ابان می‎گوید: تعجب کردم و گفتم: این را در عراق به ما گفتند و ما باور نکردیم و گفتیم شیطان این حکم را آورده. حضرت فرمودند: "مهلا یا أبان ! هذا حکم رسول الله... و السنة اذا قیست محق الدین"وسائل الشیعة، ج 19، ص 268، باب 44 از ابواب دیات الاعضاء، حدیث 1 ای ابان صبر کن و تند نرو این حکم رسول خداست، در سنت اگر قیاس شود دین از بین می‎رود. آنگاه فرمودند: دیه زن تا یک سوم با دیه مرد هماهنگ است، ولی وقتی از ثلث گذشت نصف می‎شود.

دیه کامل مرد صد شتر است، یعنی اگر کسی مردی را بکشد دیه اش صد شتر است، و دیه کامل زن پنجاه شتر است، و دیه یک انگشت ده شتر است، بنابراین تا سه انگشت دیه زن و مرد مساوی است؛ اما در چهار انگشت، چهل شتر چون از ثلث صد شتر که دیه کامل است بیشتر می‎شود، دیه چهار انگشت مرد چهل شتر، و دیه چهار انگشت زن بیست شتر می‎شود. این قانونی است که خداوند قرار داده که مرد و زن تا ثلث دیه هماهنگ هستند و از ثلث که گذشت دیه زن نصف دیه مرد است.

باز در روایت آمده است: "ان دین الله لایصاب بالعقول الناقصة ..."بحارالانوار، ج 2، ص 303، کتاب العلم، باب البدع و الرأی...، حدیث 41 دین خدا با عقلهای ناتمام شما به دست نمی آید.

ناوبری کتاب