صفحه ۲۷۹

خطبه 18 (درس 61)

بسم الله الرحمن الرحیم

و من کلام له (ع) فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا:

"ترد علی أحدهم القضیة فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه، ثم ترد تلک القضیة بعینها علی غیره فیحکم فیها بخلافه"

موضوع بحث درسهایی از نهج البلاغه بود، امروز خطبه هجدهم مطرح می‎شود.

"و من کلام له (ع) فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا"

(از جمله سخنان آن حضرت است در مذمت اختلاف علما در فتوی.)

ظاهر این عنوان این است که خطبه مستقیما در مذمت اهل فتوی صادر شده، در صورتی که در مذمت حکام و قضات می‎باشد، منتها چون اساس قضاوتهای آنان فتاوای آنان می‎باشد، پس در حقیقت اختلاف قضات در مقام حکم مستند به اختلاف آنان در فتوی می‎باشد.

"ترد علی أحدهم القضیة فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه، ثم ترد تلک القضیة بعینها علی غیره فیحکم فیها بخلافه"

(بسا یک دعوی دارای حکمی از احکام بر یکی از آنان وارد می‎شود و او به رأی خود به آن حکم می‎کند، سپس همان قضیه بر دیگری وارد می‎شود و او بر خلاف اولی حکم می‎کند.)

ناوبری کتاب