صفحه ۲۷۴

اعدامش کنی. در تاریخ آمده است: ماعز بن مالک آمد پیش پیغمبراکرم (ص) گفت من زنا کرده ام، حضرت روی خودش را برگرداند و فرمودند: "لعلک قبلت او غمزت او نظرت"نیل الاوطار، ج 7، ص 99، حدیث 1، باب استفسار المقر بالزنا شاید بوسه یا نگاهی بیشتر نبوده، و تو اشتباه می‎کنی و گمان می‎کنی زنا کرده ای.

حدود برای باز داشتن از گناه است، برای این است که افراد فاسد بترسند و بفهمند قضاوتی و حدودی هست و اجرا می‎شود، حدود خدا باید جاری شود اما در مقدماتش خیلی باید دقت کرد، اگر جرمی با بینه ثابت شد باید اجرا گردد، اما اگر با اقرار باشد امام می‎تواند عفو کند. و در جایی که جای گریز است و می‎شود طرف را آزاد کرد، نباید سخت بگیریم یا شلاق بزنیم تا اقرار کند.

ضرر تندرویها برای اسلام و انقلاب

بعد از انقلاب بعضی از افراد تندرو بدون این که قاضی شرع حکم بکند خودشان متصدی مصادره اموال و این گونه امور شدند، اینها برخلاف شرع است، ضرر این تندرویها برای انقلاب و اسلام کمتر از ضد انقلاب نیست، چه بسا این گونه افراد حسن نیت هم دارند اما عملشان عمل خلافی است.

در اموری که مربوط به جان و مال و ناموس مردم است باید خیلی دقت شود، لذا نسبت به مسأله قضاوت خیلی سفارش شده، و همه کس نمی تواند متصدی مقام قضاوت شود؛ و آن کسی هم که برای قضاوت اهلیت دارد باید مسأله را خوب بررسی کند، مواظب باشد ذهن خود را از حس انتقام جویی و از تأثیرات جو و توصیه های افراد خالی کند، توکل به خدا کند و دستور حکم خدا را بدهد.

تا اینجا حضرت ویژگی های دو دسته نادان را بیان کردند، و جمله های بعد مربوط به هر دو دسته می‎باشد.

ناوبری کتاب