صفحه ۲۷۳

مجلسا لایجلسه الا نبی أو وصی نبی أو شقی"وسائل الشیعة، ج 18، ص 7، باب 3 از ابواب صفات قاضی، حدیث 3 ای شریح تو در مقامی نشسته ای که جز پیامبر یا وصی او و یا فرد شقی در آن مقام نمی نشیند.

اما کسی که از طرف مجتهد جامع الشرایط برای قضاوت منصوب شد، با واسطه مستند به خداست؛ زیرا ولایت مجتهد جامع الشرایط مستند به فرمایش پیغمبر(ص) و ائمه (ع) است.

رعایت احتیاط در مجازات

خلاصه باید تکیه گاه قاضی خدا باشد. و اگر چنانچه در یک جا قاضی مقداری تردید و شک داشت احتیاط کند و حکم به مرتبه سخت تر نکند، این بهتر است از این که خدای ناکرده مثلا حکم به اعدام کند و اعدامش به ناحق باشد.

از بعضی روایات استفاده می‎شود که اگر گناهکاری نجات پیدا کند بهتر از این است که بی گناهی گرفتار شود؛ اگر مستحق اعدامی اعدام نشود و محکوم به زندان شود ضرری به جایی نمی خورد، اما اگر کسی مستحق اعدام نباشد و اعدام شود خون ناحقی ریخته شده و خیلی گناه است.

حدیثی در سنن ترمذی هست که برای برادرانی که متصدی منصب قضاوت هستند می‎خوانم، قال رسول الله: "ادرئوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان کان له مخرج فخلوا سبیله، فان الامام ان یخطئ فی العفو خیر من أن یخطئ فی العقوبة"سنن الترمذی، ج 4، ص 33، کتاب حدود، باب 2، حدیث 1424 پیغمبراکرم (ص) فرمود: تا می‎توانید حدود را از مسلمین دفع کنید، اگر راهی برای رهایی او از حد شرعی هست رهایش کنید، زیرا اگر امام و قاضی در عفو خطا کند بهتر از آن است که در عقوبت خطا کند.

اصرار نداشته باش که شخص بیاید و چهار مرتبه اقرار کند که من زنا کرده ام تا

ناوبری کتاب