صفحه ۲۶۰

جدی، و حدیث جدی حدیث الحسین، و حدیث الحسین حدیث امیرالمؤمنین، و حدیث امیرالمؤمنین حدیث رسول الله (ص)، و حدیث رسول الله (ص) قول الله عزوجل"بحارالانوار، ج 2، ص 179، چاپ بیروت؛ و وسائل الشیعة، ج 18، ص 58 هرچه من می‎گویم از پدرم می‎گویم، و پدرم از پدرش تا برسد به پیغمبراکرم (ص). پیغمبراکرم (ص) فرمود: من از بین شما که می‎روم مرجع شما باید کتاب خدا و عترت من باشد؛در کتاب المراجعات مرحوم علامه شرف الدین حدیث ثقلین را در مراجعه 8 آورده است و در پاورقی آن شیخ حسین راضی اکثر منابع اهل سنت را بیان کرده است. ما به این گفته پیغمبر عمل می‎کنیم، و قول عترت را طریق سنت پیغمبر می‎دانیم، و عمل به قیاس و استحسان را حجت شرعی برای حکم خدا نمی دانیم.

اجتهاد از نظر شیعه این است که کوشش کنیم و حکم خدا را از کتاب خدا و سنت پیغمبر و یا از کلمات ائمه به دست آوریم؛ و ما روی این معنی اصرار داریم که راه علم به احکام قیاس و استحسان نیست، بلکه طبق فرموده خود پیغمبراکرم، کتاب خدا و عترت است، از باب این که عترت طریق رسیدن به سنت رسول اکرم (ص) است.

این که ائمه (ع) فرموده اند: "ان دین الله لایصاب بالعقول الناقصة و الاراء الباطلة و المقاییس الفاسدة"بحارالانوار، ج 2، ص 303 دین خدا به وسیله عقلهای ناقص و رأیهای باطل و قیاسهای فاسد به دست نمی آید، یا: "السنة اذا قیست محق الدین"وسائل الشیعة، ج 19، ص 268، باب 44 ابواب دیات الاعضاء، حدیث 1 در سنت وقتی قیاس شود دین خدا از بین می‎رود، برای این است که اشخاص فکرهایشان مختلف است، همان طور که صورت اشخاص مختلف است.

اگر بنا باشد که دین خدا به دست فکر مردم سپرده شود، نتیجه اش همین اسلامی می‎شود که عده ای از جوانها کتاب خدا و احادیث و کلمات بزرگان را

ناوبری کتاب