صفحه ۲۶

ایراد فرموده اند و به طور صریح در مخالفت با خلفای سه گانه (ابوبکر، عمر و عثمان) است.

حضرت در این خطبه در مورد سه خلیفه افشاگری کرده اند؛ لذا بسیاری از علمای اهل سنت در این که این خطبه از حضرت علی (ع) باشد تشکیک کرده اند، بعضی گفته اند این خطبه از منشآت خود سید رضی (جمع کننده نهج البلاغه) است؛ ولی حقیقت این است که این خطبه را قبل از سید رضی بزرگانی در کتابهای خود از ابن عباس نقل کرده اند؛ از جمله آنها شیخ مفید که استاد سید رضی و سید مرتضی بوده،ابن ابی الحدید در صفحه 41 جلد اول از شرح خود می‎نویسد: شیخ مفید خواب دید حضرت فاطمه زهرا(س) دست امام حسن و امام حسین را گرفته و پیش شیخ مفید آورد و گفت: "یا شیخ علمهما الفقه" ای شیخ به این دو بچه فقه بیاموز. شیخ مفید می‎گوید: صبح آن روز دیدم مادر سید رضی و سید مرتضی که نامش فاطمه بود آن دو را پیش من آورد و گفت: به این دو بچه درس بده؛ و به این صورت این دو بزرگوار شاگرد شیخ مفید شدند. این خطبه را در کتاب "ارشاد" که شرح حال ائمه اطهار(ع) است ذکر کرده،الارشاد، باب فی مختصر من کلامه (ع)، ج 1، ص 287 همچنین ایشان در کتاب "جمل" - که راجع به جنگ جمل است - قبل از آن که خطبه شقشقیه را اجمالا ذکر کند می‎فرماید: "فهی اشهر من ان ندل علیها لشهرتها"الجمل، الخطبة الشقشقیة، ص 62 این خطبه مشهورتر از آن است که ما بخواهیم دلیلی برای آن بیاوریم.

همچنین "ابوجعفر محمد بن عبدالرحمن" معروف به "ابن قبه" که جلوتر از شیخ مفید و از متکلمین بزرگ شیعه بوده است، در کتاب "الانصاف" - که درباره امامت نوشته - این خطبه را نقل کرده است.شرح ابن میثم، ج 1، ص 252؛ و شرح ابن ابی الحدید، ج 1، ص 206 شیخ صدوق هم که پیش از سید رضی بوده در دو کتاب "معانی الاخبار" و "علل الشرایع" نقل کرده است.معانی الاخبار، ص 360؛ و علل الشرایع، ص 150

از جمله علمای اهل سنت که صحت این خطبه و استنادش به حضرت را

ناوبری کتاب