صفحه ۲۵۲

حضرت می‎فرماید: اینها برای آموختن باشتاب رفته اند و خیلی هم جمع آوری کرده اند اما از راهش نرفته اند، سراغ علی (ع) که کانون علم پیغمبر(ص) است نرفته اند، به جاهای دیگر رفته اند که علوم پیغمبر(ص) در اختیارشان نیست، از مجعولات و اسرائیلیات و مانند اینها مجبورند مطالبی را از خودشان ببافند و بگویند، و چون آنچه را جمع آوری کرده اند باطل است لذا حضرت می‎فرماید: هرچه کمتر باشد بهتر است.

"حتی اذا ارتوی من آجن"

(تا وقتی که از آب متعفن سیراب شد.)

در علمش تعفن هست، آب متعفن آب است اما آلودگی آن زیاد است، اینها که سراغ باطل می‎روند همه اش که باطل نیست، بالاخره باطل را اگر بخواهند خورد مردم بدهند در بین آن مطالب حقی هم هست که جاذبه ای برای آن ایجاد می‎کند، لذا حضرت این علمهای غلط و باطل را به آب آلوده تشبیه کرده و چون آلوده است همچون آب آلوده برای جامعه مضر است.

"و اکتنز من غیر طائل"

(و چیزهای بی فایده را به صورت گنج جمع آوری کرد.)

در بعضی نسخه ها "اکتثر" دارد یعنی زیاد جمع آوری کرد؛ یعنی معلومات غلط را برای خودش زیاد جمع کرد، و با این معلومات غلط می‎خواهند مفتی و قاضی جامعه بشوند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب