صفحه ۲۴۷

خطبه 17 (درس 58)

بسم الله الرحمن الرحیم

"و رجل قمش جهلا، موضع فی جهال الامة ، عاد فی أغباش الفتنة ، عم بما فی عقد الهدنة ، قد سماه أشباه الناس عالما و لیس به، بکر فاستکثر من جمع ما قل منه خیر مما کثر، حتی اذا ارتوی من آجن، و اکتنز من غیر طائل"

بحث در مورد خطبه هفدهم بود. حضرت فرمودند: مبغوضترین خلایق نزد خدا دو دسته اند، دسته اول که در جلسه گذشته مورد بحث قرار گرفت کسانی بودند که فکر و ایده غلط به مردم می‎دادند و از جمله اهل افتاء و گویندگان بدون استناد به منبع صحیح . و دسته دوم قضات نااهل می‎باشند که در این جلسه مورد بحث قرار می‎گیرد.

ویژگی های دومین گروه از مبغوضترین مردم

اینها کسانی هستند که برخلاف حق قضاوت و حکم می‎کنند.

معلوم می‎شود در زمان حضرت علی (ع) هم کسانی بوده اند که بدون این که به کانون علم پیغمبر(ص) مراجعه کنند بر اساس آرای خود و قیاس و استحسان قضاوت می‎کرده اند.

ناوبری کتاب