صفحه ۲۲۴

در روایات آمده که سه چیز باعث می‎شود در وقت مردن ایمان از انسان گرفته شود و بی ایمان از دنیا برود: حسد، مداومت در شرب خمر، و عاق والدین شدن.

اگر توانستی درخت ایمانت را از دروازه مرگ عبور دهی نجات پیدا می‎کنی. جامعه اگر جامعه باتقوی باشد پیروز است، انسان اگر باتقوی باشد پیروز است.

"فاستتروا ببیوتکم، و أصلحوا ذات بینکم"

(پس در خانه های خود پنهان شوید، و خودتان را اصلاح کنید.)

حضرت این مطالب را به آنهایی می‎گوید که در مقابل حکومت حق فتنه می‎کنند و جنگ راه می‎اندازند، منظور حضرت عموم مردم نیست. اینجا بعضی شارحان کلمه "ذات" را زائد می‎دانند، ولی ظاهرا کلمه زیادی نیست زیرا یک وقت اصلاح ظاهری است مثلا دو نفر با هم اختلاف دارند ولی به وسیله ای سرپوش روی آن می‎گذارند؛ حضرت می‎فرماید که ذات و ته دل خودتان را اصلاح کنید، کاری کنید که ذاتا با هم کینه نداشته باشید و دشمن حق نباشید، از ریشه و اساس خودتان را اصلاح کنید، ریشه درگیریها دلهاست؛ اگر دلها کینه ها را دور بریزند و در برابر حق تسلیم باشند، اعمال انسان هم خواهی نخواهی دنبال دل می‎باشند.

با ملاحظه نقل مرحوم کلینی می‎فهمیم که حضرت می‎فرماید: حکومت حق نمی تواند ساکت باشد؛ اگر دید کسانی فتنه می‎کنند، مقابل حق ایستادگی می‎کنند، شیطنت می‎کنند، آنها را آزاد نمی گذارد؛ و اگر گروهی با حق و با اسلام و انقلاب لج بازی کنند، باید در مقابل آنها ایستادگی کرد و اگر موعظه نتیجه نداشت شمشیر و تازیانه آنها را اصلاح می‎کند که "آخر الدواء الکی"نهج البلاغه عبده، خطبه 168 آخرین دوا داغ کردن است.

"و التوبة من ورائکم"

(و توبه و بازگشت به خدا پشت سر شماست.)

به نظر حضرت علی (ع) در جامعه آن روز انحرافاتی وجود داشته، لذا می‎فرماید:

ناوبری کتاب