صفحه ۲۲۱

خطبه 16 (درس 56)

بسم الله الرحمن الرحیم

"من أبدی صفحته للحق هلک ، و کفی بالمرء جهلا أن لایعرف قدره، لایهلک علی التقوی سنخ أصل، و لایظماء علیها زرع قوم، فاستتروا ببیوتکم، و أصلحوا ذات بینکم، و التوبة من ورائکم، و لایحمد حامد الا ربه، و لایلم لائم الا نفسه"

ایستادگی در برابر حق

"من أبدی صفحته للحق هلک"

(کسی که در مقابل حق بایستد هلاک می‎شود.)

"صفحة" به معنای جانب و پهلوی چیز است، به معنای صورت و روی انسان هم می‎آید. ظاهر کلام حضرت این است که کسی که رو در روی حق بایستد هلاک می‎شود؛ اگر امام بر حقی مثل حضرت علی (ع) باشد، هر کس در مقابل او خودش را ظاهر کند و به ناحق ادعای امامت کند هلاک می‎شود، کسانی که در مقابل حق قیام کنند مسیرشان به هلاکت است، بر فرض هم چند صباحی بتوانند در مقابل حق ایستادگی کنند ولی بالاخره شکست خواهند خورد، و عذاب ابدی برای آنها خواهد بود. این توضیح کلام حضرت بر طبق نقل عبده بود.

ولی مرحوم حاج سید حبیب الله خوئی و بعضی نسخه های خطی قدیمی کلام

ناوبری کتاب