صفحه ۱۹۶

"بلبلة" یعنی مخلوط شدن؛ وسیله ای که برای زیر و رو کردن محتویات دیگ قرار می‎دهند عرب به آن "مسوط" یا "مسواط" می‎گوید که اسم آلت است، و "لتساطن" از این ماده است.

حضرت علی (ع) در این خطبه مردم را نصیحت می‎کند و به آنها هشدار می‎دهد که دو دستگی و اختلاف پیدا شده است، اما امیدوار نیست که اختلافات را کنار بگذارند، هم پیش بینی می‎کند و هم معلوم می‎شود که پیامبر(ص) از قبل به آن حضرت خبر داده اند. عوامل اختلاف در زمان حضرت امیر به گونه ای بود که به این زودیها برطرف نمی شد بلکه روز به روز زیادتر می‎شد. حضرت در پنج سال حکومت خود دائما در حال جنگ بود: جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان.

روی این اصل است که حضرت می‎فرماید: خوب و بد مخلوط می‎شوید و در نهایت مخلوط شدن غربال می‎شوید، یعنی خوب و بد شناخته می‎شوند.

تا زمانی که انسانها در حوادث نیفتند و در جنگ و ستیز واقع نشوند خوب و بد معلوم نمی شود. تا وقتی امتحان در کار نیاید همه خود را خوب حساب می‎کنند. در مبارزه با رژیم شاه خیلی ها اعلامیه پخش می‎کردند و شعار می‎دادند، اما وقتی که مسأله زندان و شکنجه و کتک و تبعید به میان می‎آمد، نوعا کنار زدند و فقط عده خاصی که واقعا به مبارزه و انقلاب مؤمن بودند باقی ماندند.

خداوند همیشه شرایط امتحان را فراهم می‎کند برای این که انسانهای خوب از بد شناخته شوند، می‎فرماید: (ألذی خلق الموت و الحیوة لیبلوکم أیکم أحسن عملا)سوره ملک، آیه 2 خدایی که مرگ و زندگی را خلق کرده تا آزمایش کند عمل کدام یک از شما خالص تر و بهتر است.

اصلا فلسفه زندگی و این که خداوند ما را به این دنیا آورده همین است که

ناوبری کتاب