صفحه ۱۸۴

یعنی بیشتر تحت فشار است، حکومت جور بر این شخص هم در دنیا و هم در آخرت تنگ تر است؛ زیرا باید در آخرت تمامی جنایات و مظالمی را که مرتکب شده جواب بدهد، فشار قبر و برزخ و قیامت هم وجود دارد، و در دنیا هم از دست مردمی که مظلوم هستند و در صدد هستند که انتقام بگیرند خواب راحت ندارد.

نقل خطبه پانزدهم به روایت دیگر

ابن ابی الحدید از کلبی نسابه نقل می‎کند که او این خطبه را به این شکل از ابن عباس روایت می‎کند:

"ان علیا(ع) خطب فی الیوم الثانی من بیعته بالمدینة، فقال": حضرت علی (ع) روز دومی که در مدینه با او بیعت کردند خطبه ای خواند و فرمود:

"ألا ان کل قطیعة أقطعها عثمان، و کل مال أعطاه من مال الله، فهو مردود فی بیت المال؛ فان الحق القدیم لایبطله شئ، و لو وجدته و قد تزوج به النساء، و فرق فی البلدان لرددته الی حاله؛ فان فی العدل سعة، و من ضاق عنه الحق فالجور علیه اضیق"شرح ابن ابی الحدید، ج 1، ص 269 هر زمینی و روستایی که عثمان تکه تکه کرده و به اشخاص داده، و هر مالی را از مال خدا و بیت المال به مردم بخشیده و بدون حساب به آنها داده است، همه اینها را به بیت المال برمی گردانم؛ که حق گذشته را هیچ چیز باطل نمی کند، گرچه زنها به وسیله آن تزویج شده و قباله زنها قرار گرفته و در شهرها دست به دست گشته، من آنها را به حال خودش برمی گردانم؛ زیرا در عدالت وسعتی هست و به نفع همه است، و کسی که عدالت بر او تنگ و سخت باشد ظلم و جور بر او تنگ تر و سخت تر است.

این قسمت از سخن حضرت علی (ع) که می‎فرماید: "فان الحق القدیم

ناوبری کتاب