صفحه ۱۸۲

کشور و ملت را به غرب و شرق می‎فروشند.

این خطبه با این که کوچک است از خطبه های معروف نهج البلاغه است که قابل تطبیق بر زمان ما هم هست.

خطبه 15

بسم الله الرحمن الرحیم

و من کلام له (ع) فیما رده علی المسلمین من قطائع عثمان:

"و الله لو وجدته قد تزوج به النساء، و ملک به الاماء، لرددته؛ فان فی العدل سعة ، و من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق"

"و من کلام له (ع) فیما رده علی المسلمین من قطائع عثمان"

(از فرمایشات حضرت است درباره آنچه از تیول و قطیعه های عثمان به مسلمانها برگردانده شد.)

"قطائع" جمع "قطیعة" است؛ زمین ها و مناطقی را که پادشاهان در اختیار می‎گرفتند و بعد به کسانی چون وزیر، محرر و یا قوم و خویش خود واگذار می‎کردند و پیش کش می‎دادند "قطائع" می‎گفتند از ماده "قطع" به معنای جدا کردن، از باب این که قبلا یک مزرعه، یک روستا، صد هکتار زمین را از بیت المال جدا کرده و به این شخص داده است. و آنچه از منقولات مثل تاج، جواهر و پارچه قیمتی در اختیار پادشاهان بوده آنها را "صفایا" می‎گفتند، جمع "صفیة" یعنی اشیاء برگزیده که در اختیار آنها بود و به هر کس دلشان می‎خواست می‎دادند. عثمان نیز بسیاری از زمین های خراجیه را که بیشتر زمین های عراق و قسمت هایی از زمین های ایران

ناوبری کتاب