صفحه ۱۸۱

"و أکلة لاکل"

(و خوراک خورندگان هستید.)

"اکلة" یعنی خوراک ؛ این همه ثروتی که در آمریکا هست، این همه مصنوعاتی که در آمریکا و اروپا هست، صنایع سنگین و سبکی که دنیای غرب را می‎چرخاند، به وسیله نفت کشورهای خاورمیانه است، هشتاد در صد از نفت و مواد نفتی آنها از خاورمیانه تأمین می‎شود، اگر این نفت نبود تمام آن صنایع تعطیل می‎شد، سرمایه داران و کارتل ها و تراست ها به زانو درمی آمدند و همه صهیونیستهای سرمایه دار فلج می‎شدند، پس اینها ذخائر و ثروتهای خاورمیانه و کشورهای اسلامی را می‎خورند زیرا سران آنها کم عقل و ترسو هستند.

جالب است به شما بگویم آمریکا با 250 میلیون جمعیت فقط پنج تا شش میلیون یهودی دارد که عده خاصی از اینها صهیونیست هستند و این اقلیت خود آمریکا را هم به استضعاف کشانده اند، در خود آمریکا جمعیت بزرگی بدبخت و ضعیف هستند، سرمایه داران یهود و صهیونیست هستند که دنیا را می‎چاپند و غارت می‎کنند و می‎خورند.

"و فریسة لصائل"

(و شما شکار درندگان هستید.)

"فریسة" یعنی شکار، "صائل" از ماده "صولت" است یعنی حمله کننده و درنده. معلوم می‎شود مردم بصره در آن زمان از خودشان فکر نداشته اند، بهترین دلیلش این که طلحه و زبیر و عایشه به اسم خون عثمان آنها را با حضرت علی (ع) وارد جنگ کردند، در صورتی که ریخته شدن خون عثمان ربطی به حضرت علی نداشت، آن حضرت که قاتل عثمان نبود.

پناه می‎بریم به خدا! از این که کسانی که عقلشان کم است و خودیت ندارند، زمانی زمامدار کشورهای اسلامی بشوند، اینها کشور و ذخائر کشور و فرهنگ

ناوبری کتاب