صفحه ۱۸۰

خطرات ناشی از سفاهت

"فأنتم غرض لنابل"

(پس شما هدف تیراندازها قرار می‎گیرید.)

"غرض" یعنی هدف. "نابل" یعنی تیرانداز. ممکن است این کلام ظاهرش مراد باشد، یعنی شما همیشه مورد هجوم تیراندازان هستید؛ و ممکن هم هست مراد این باشد که شما چون کارتان بر اساس منطق و فکر نیست همیشه تحت تأثیر جوسازیها و تصمیمات دیگران قرار می‎گیرید.

وقتی انسان عقلش سبک باشد و خودش نتواند در مسائل اهل فکر و تصمیم باشد و ترسو و بزدل باشد، دیگران برای او تصمیم می‎گیرند، و چنین انسانی همیشه هدف نقشه ها و تصمیم دیگران است. طبق این معنا مقصود از تیراندازی تصمیم هایی است که دیگران می‎گیرند و هدف مغز آنهاست که تصمیم ها به آن می‎خورد. مثل بعضی از سران کشورهای اسلامی که متأسفانه خودشان اهل تصمیم نیستند و باید دیگران برای آنها تصمیم بگیرند. ما می‎بینیم در جنوب لبنان مسلمانان کشته و آواره می‎شوند، خانه هایشان خراب می‎شود، در افغانستان روستاها بمباران می‎شود، تصمیم گیرنده آنهایی هستند که در کاخ سفید و یا کرملین نشسته و این سران هدف تصمیم و تیر آنها قرار گرفته اند. اگر سران کشورهای اسلامی یک ذره اهل اراده بودند و شخصیت داشتند با توجه به آن همه قدرت اقتصادی و معنوی ای که دارند می‎توانستند در مقابل ابرقدرتها ایستادگی کنند و ابرقدرتها را به زانو درآورند.

مقصود حضرت این است که مردم بصره از نظر فرهنگی و اجتماعی در حدی نیستند که استقلال فکری و شخصیتی پیدا کرده باشند، و لذا آلت دست دیگران قرار می‎گیرند.

ناوبری کتاب