صفحه ۱۷۷

خطبه های 14 و 15 (درس 52)

خطبه 14

بسم الله الرحمن الرحیم

و من کلام له (ع) فی مثل ذلک :

"أرضکم قریبة من الماء، بعیدة من السماء، خفت عقولکم، و سفهت حلومکم. فأنتم غرض لنابل، و أکلة لاکل، و فریسة لصائل"

موضوع بحث درسهایی از نهج البلاغه بود، خطبه سیزدهم که مربوط به بصره و اهل آن بود تمام شد، در این جلسه وارد خطبه چهاردهم می‎شویم که خطبه مختصری است و باز هم مربوط به بصره است، شاید حضرت پس از پیروزی در جنگ جمل انجمن ها و جلساتی داشته اند که در هر یک از آنها به مناسبتی یکی از این خطبه ها را ایراد کرده اند.

توصیف بصره و مردم آن

"و من کلام له (ع) فی مثل ذلک : أرضکم قریبة من الماء"

(کلامی از حضرت علی (ع) در مورد مردم بصره: زمین شما به آب نزدیک است.)

ناوبری کتاب