صفحه ۱۶۲

مواد غذایی کمتر داشته باشیم.

خلاصه این که فرمایش حضرت در خطبه هشتاد نهج البلاغه حقیقتا بر طبق نظام تکوین و سازمان وجودی زنهاست.

حضرت این خطبه را پس از جنگ جمل ایراد فرمود؛ زیرا عایشه پرچمدار جنگ شده بود، حضرت می‎خواهد بگوید: چرا شما عقلتان را به دست عایشه دادید؟ در این خطبه سیزدهم هم می‎فرماید: شما لشکر زن و پیروان شتر بودید، شما فرمانبر یک زن شده بودید در حالی که زن نباید فرمانده لشکر شود، او احساساتش بیش از عقل و تدبیرش می‎باشد، پس اشکال به شما وارد است که چرا آمدید عایشه احساساتی را به فرماندهی لشکر رساندید، شما عقلتان را به یک زن دادید و همراه یک شتر رفتید و خودتان را فدای یک شتر کردید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب