صفحه ۱۵۶

اگر در موردی شهادت دو مرد لازم باشد شهادت چهار زن کفایت می‎کند یا یک مرد و دو زن. نص صریح قرآن است که می‎فرماید: (فرجل و أمرأتان)سوره بقره، آیه 282 - و کم بودن حظ و بهره آنها نیز به این است که ارث زنان نصف ارث مردان است.

تفاوت ساختمان وجودی مرد و زن

این خطبه حضرت منشاء اعتراض تعدادی از خواهران شده است، و من تقاضایی که از خواهران شنونده دارم این است که احساسات را کنار بگذارند و عقل و منطق را حکم قرار دهند، احساسات گاهی اوقات سبب می‎شود انسان حق را نادیده بگیرد.

در نظام تکوین و ساختمان وجودی مرد و زن واقعیت هایی هست که نمی شود نادیده گرفت. ساختمان وجودی زن به صورتی طرح ریزی شده که با بچه دار شدن و بچه بزرگ کردن و عادت ماهیانه شدن هماهنگ است، و در مواردی به طور طبیعی مانع فعالیت های سخت اجتماعی می‎شود؛ زن وقتی آبستن باشد آن هم ماههای آخر، کارهای سنگین را نمی تواند انجام بدهد، از خیلی رفت و آمدها محروم است، و این یک واقعیتی است که نمی شود منکر شد.

اداره منزل، اداره جامعه و اداره کشور احتیاج به دو چیز دارد: یکی عقل و تدبیر و مآل اندیشی و دقت، و دیگری عاطفه و احساس و علاقه و محبت؛ و اینها دو سنخ هستند. خدای تبارک و تعالی در مردها بیشتر جنبه دقت، تدبیر، فکر و مآل اندیشی را قرار داده است؛ و در زنها عاطفه، محبت، احساس و علاقه را بیشتر قرار داده است.

علاقه ای که یک زن نسبت به فرزندش دارد و لطف و محبتی که او در حق فرزندش دارد از لذت خواب شیرین در شب سرد زمستان شدیدتر است، او در

ناوبری کتاب