صفحه ۱۵۴

وقتی عراق به ایران حمله می‎کند - البته ما سران حزب بعث را متعهد به اسلام نمی دانیم ولی ارتش صدام نوعا مسلمانهای عراق هستند و ایرانی ها هم مسلمان هستند - وظیفه ماست بلکه وظیفه همه مسلمانهاست مطابق این آیه شریفه علیه صدام جنگ کنند تا دست از این طغیان و تجاوز بردارد.

طلحه و زبیر آغازگران جنگ جمل

بالاخره از طرف ارتش طلحه و زبیر تیراندازی شروع شد، سپس حضرت فرمود: حجت بر ما تمام شد؛ ما سعی کردیم این جنگ شروع نشود، حالا که آنها شروع کردند دیگر بر ما حمله کردن و یورش به آنها حلال است، و لذا حضرت امیرالمؤمنین (ع) دستور حمله داد. در این جنگ مورخین نوشته اند حدود هفده هزار از اصحاب جمل کشته شدند که سی هزار نفر بودند، و از ارتش حضرت علی (ع) به نقل از کشف الغمة هزار و هفتاد نفر شهید شدند و کل نفرات ارتش آن حضرت بیست هزار نفر بودند.کشف الغمة، ج 1، ص 242

عفو عمومی حضرت علی (ع) در پایان جنگ جمل

بعد از شکست ارتش طلحه و زبیر و پایان یافتن جنگ جمل، حضرت علی (ع) با کمال لطف و مدارا با آنها رفتار نمود، حتی حضرت دستور داد تمامی وسائل و ابزاری که از آنها به غنیمت گرفته شده بود پس داده شود و اعلام فرمود: هر کسی هرچه از او غارت شده بیاید پس بگیرد.

در تاریخ دارد که دیگی از آنها به دست اصحاب حضرت علی بود که در آن غذا پخته بودند، صاحب دیگ وقتی آمد و دیگش را شناخت مهلت نداد و دیگ را وارونه کرد و غذای آنها را ریخت و دیگش را برداشت برد.

ناوبری کتاب