صفحه ۱۳۹

خطبه های 11 و 12 (درس 49)

خطبه 11

بسم الله الرحمن الرحیم

و من کلام له (ع) لابنه محمدبن الحنفیة لما اعطاه الرایة یوم الجمل:

"تزول الجبال و لاتزل، عض علی ناجذک ، أعر الله جمجمتک ، تد فی الارض قدمک ، ارم ببصرک أقصی القوم، و غض بصرک ، و اعلم أن النصر من عندالله سبحانه"

موضوع بحث درسهایی از نهج البلاغه بود، رسیدیم به خطبه یازدهم از نهج البلاغه.

"و من کلام له (ع) لابنه محمدبن الحنفیة"

(از کلمات حضرت امیر(ع) است خطاب به فرزندش محمد بن حنفیه.)

نسبت محمد به حنفیه

منظور از حنفیه مادر محمد است، حضرت علی (ع) در زمان حیات حضرت زهرا3 همسری اختیار نکردند، ولی بعد از وفات حضرت زهرا3 از جمله همسران حضرت همین مادر محمد حنفیه است.

ناوبری کتاب