صفحه ۱۳۳

برنامه ریزی صحیح با آرامش و اعتماد به نفس

"و لسنا نرعد حتی نوقع، و لانسیل حتی نمطر"

(و ما رعد نداریم مگر بعد از عمل کردن، و سیل جاری نمی کنیم مگر باران بباریم.)

حضرت علی (ع) از اول سعی داشت جنگ جمل انجام نگیرد و لذا از اول صبح تا ظهر - با این که ارتش حضرت مهیای جنگ بود - همه اش به خطبه خواندن و موعظه کردن و تذکر دادن مشغول بود، و هیچ هم تهدید نکرد، و لذا فرمود: ما رعد و سر و صدا نداریم مگر بعد از عمل کردن.

"حتی" در هر دو جمله به معنی "الا" می‎باشد؛ "اسالة" یعنی سیل راه انداختن، از باب افعال است. حضرت می‎خواهد بفرماید: ما اول کارمان را انجام می‎دهیم و به شکل اساسی کار می‎کنیم که جای خودش را باز کند. ما هم اگر می‎گوییم انقلاب ما باید صادر شود، به این معناست که اگر انقلاب پایه اش محکم و اساسی باشد و واقعا تکیه به اسلام و به حق و عدالت داشته باشد، جای خودش را باز می‎کند؛ اگر ما پیاده کننده اسلام اصیل که حامی حق و عدالت و حقوق مستضعفین است باشیم، چنین انقلاب و اسلامی خواهی نخواهی جای خودش را در دنیا باز می‎کند.

خطبه 10

بسم الله الرحمن الرحیم

و من خطبة له (ع):

"الا و ان الشیطان قد جمع حزبه، و استجلب خیله و رجله، و ان معی لبصیرتی، مالبست علی نفسی، و لا لبس علی، و أیم الله لافرطن لهم حوضا أنا ماتحه ! لایصدرون عنه و لایعودون الیه"

ناوبری کتاب