صفحه ۱۲۷

خطبه های 8، 9 و 10 (درس 48)

خطبه 8

بسم الله الرحمن الرحیم

و من کلام له (ع) یعنی به الزبیر فی حال اقتضت ذلک :

"یزعم أنه قد بایع بیده، و لم یبایع بقلبه، فقد أقر بالبیعة ، و ادعی الولیجة ، فلیأت علیها بأمر یعرف؛ و الا فلیدخل فیما خرج منه"

موضوع بحث درسهایی از نهج البلاغه بود، به خطبه هشتم رسیدیم، سید رضی فرموده است:

"و من کلام له (ع) یعنی به الزبیر"

(از جمله فرمایشات حضرت به زبیر است.)

در این قسمت از خطبه حضرت اسم زبیر را نیاورده است و ضمیر آورده، ممکن است اسم زبیر در اصل خطبه بوده است و لذا سید رضی می‎گوید: مراد حضرت، زبیر است.

"فی حال اقتضت ذلک"

(این کلام را حضرت در وقتی مناسب فرموده است.)

ناوبری کتاب