صفحه ۱۲۴

خلوت می‎کند و از کرده خود استغفار و توبه می‎کند، ما شیطانها نه هیچ گاه از او مأیوس می‎شویم و نه حاجت خودمان را از او به دست می‎آوریم و همیشه از ناحیه او در زحمت هستیم؛ و دسته دیگری در اختیار ما هستند مثل توپ در دست بچه های شما، هرگونه که بخواهیم آنان را می‎گیریم، کمک خود آنان ما را بس است؛ اما دسته سوم آنانی هستند که مثل تو معصوم هستند و ما شیطانها قدرت تسلط بر آنان را نداریم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب