صفحه ۱۲۳

که با هم شرکت سهامی باز کرده اند و با هم بر مردم مسلط شده اند.

"و نطق بالباطل علی لسانه"

(و مثل کسی که شیطان به باطل بر زبان او سخن می‎گوید.)

یعنی شیطان حرفهای باطل و غلط خود را به زبان آنان می‎گوید. این قسمت از کلام حضرت بر وضعیتی تطبیق می‎کند که ما الان در منطقه داریم، شیطان بزرگ بعضی از سران منطقه را تحریک می‎کند، پول اینها و نیروی اینها و جوانهای اینها همه را صرف منافع خودش می‎کند.

حدیثی راجع به فعالیت های شیطان

حدیثی راجع به فعالیت های شیطان دیدم که مناسب است اینجا نقل شود: "روی أن ابلیس تمثل لیحیی بن زکریا(ع) فقال له: أنصحک قال: لا ارید ذلک و لکن أخبرنی عن بنی آدم، قال: هم عندنا علی ثلاثة أصناف: صنف منهم و هم أشد الاصناف عندنا، نقبل علی أحد منهم نفتنه عن دینه و نتمکن منه ثم یفرغ الی الاستغفار و التوبة فلا نحن نیأس منه و لا نحن ندرک حاجتنا منه فنحن معه فی عناء؛ و أما الصنف الاخر منهم فهم فی ایدینا کالکرة فی أیدی صبیانکم نتلقفهم متی شئنا قد کفونا معونة أنفسهم؛ و اما الصنف الثالث فهم مثلک معصومون لانقدر منهم علی شئ"بحارالانوار، ج 60 (چاپ بیروت)، ص 265، روایت 150 به نقل از حیاة الحیوان:

روایت شده شیطان برای حضرت یحیی مجسم شد، و به آن حضرت گفت: می‎خواهی تو را نصیحت کنم ؟ حضرت یحیی فرمود: نه نصیحت تو را نمی خواهم، لکن مرا از اولاد آدم خبر بده؛ شیطان گفت: بنی آدم در نظر ما سه دسته اند: یک دسته از آنان که سخت ترین گروه هستند نزد ما، همراه یکی از آنان می‎شویم و او را از دینش برمی گردانیم و بر او مسلط می‎شویم اما پس از آن او با خدای خود

ناوبری کتاب