صفحه ۱۰۹

ام عامر" حیاة الحیوان دمیری، ج 1، ص 520؛ همچنین اکثر شارحان نهج البلاغه آورده اند. یعنی سرت را پایین بینداز و چشمت را بر هم بگذار ای مادر خواب و ای کسی که همیشه سرت را پایین می‎اندازی. ملازم خانه ات باش ای مادر کفتار کوچک، کسی کارت ندارد. "خامری" مفرد مؤنث امر حاضر از ماده "خمار" به معنای پوشش است. "عامر" یکی از معانی آن بچه کفتار است.

حضرت می‎فرماید: من مثل کفتار نیستم که به من بگویند خیالت راحت باشد من هم با اطمینان و خیال راحت بپذیرم که توطئه ای در کار نیست. اگر دشمن به انسان گفت خاطرت جمع باشد مسأله ای در کار نیست، نباید تحقیق نکرده به حرف او ترتیب اثر داد، مخصوصا در این جهان متلاطم.

یادم هست وقتی با آقای بنی صدر مواجه شدیم به او گفتم این همه استاندارها گزارش دادند عراق در مرزها سنگربندی می‎کند، شما چرا مرزها را حفظ نکردید؟ او گفت: گفتند عراق جرأت حمله کردن ندارد؛ ولی همه مشاهده کردیم که عراق بدون حتی یک نفر تلفات مناطق وسیعی از ایران را اشغال کرد و حالا باید برای پس گرفتن هر یک وجب از آن جوانی را از دست بدهیم.

همچنین در مورد گروهکهایی که از اول راهشان معلوم بود آنان را آزاد گذاشتند، آنها هم طلاها و پولها و اسلحه ها را از بیت المال بردند، خانه تیمی درست کردند؛ دولتها هم به جای این که جلویشان را بگیرند کمکشان کردند، آنها قدرت گرفتند و حالا شخصیتهای بارز ما را ترور می‎کنند و از ما می‎گیرند. اگر ما از اول هشیار بودیم و نمی گذاشتیم گروههای مسلح جاه طلب و مخالف انقلاب قدرت بگیرند و در مقابل صدام مقابله به مثل می‎کردیم و مرزها را سنگربندی می‎کردیم، تا این اندازه خسارت نمی دادیم.

بنابراین انسان باید وقتی کشوری به او سپرده شد خیلی بیدار باشد، مسلمانها با حضرت علی بیعت کردند، کشورهای اسلامی را تحویل علی دادند،

ناوبری کتاب