صفحه ۱۰۰

"و مجتنی الثمرة لغیر وقت ایناعها کالزارع بغیر ارضه"

(و کسی که میوه را قبل از رسیدن بچیند مثل کسی است که در زمین غیر قابل کشاورزی کشت کند.)

"اجتناء الثمرة" چیدن میوه، و "ایناع" به معنی رسیدن میوه است.

حضرت می‎خواهند بفرمایند: الان من هرچه زحمت بکشم هدر می‎رود، زیرا جامعه مستعد و پذیرا نیست، مردم در جای دیگری جمع شده و در مسیر دیگری هستند. اگر من بخواهم حق را که متعلق به خودم می‎دانم احقاق کنم، مثل این است که انسان میوه نرسیده را از درخت بچیند و یا در زمین غیر قابل کشاورزی کشت کند؛ یعنی هنوز وقت احقاق حق نرسیده و هرچه زحمت بکشم هدر رفته است.

اما بعد از عثمان که مردم همه با حضرت بیعت کردند و شرایط آماده بود، حضرت تا آخر ایستاد و حتی در جنگ جمل و صفین و نهروان هم شرکت کرد؛ زیرا در این زمان اکثریت با حضرت بودند.

قضاوتهای ناروا درباره علی (ع)

"فان أقل یقولوا: حرص علی الملک ، و ان اسکت یقولوا: جزع من الموت"

(پس اگر بگویم حکومت حق من است می‎گویند: حریص بر حکومت است، و اگر سکوت کنم می‎گویند: از مرگ ترسیده است !)

حضرت می‎فرماید: من در شرایط سختی گرفتار شده ام؛ اگر بگویم خلافت حق من است و پیغمبراکرم (ص) در جاهای مختلف مرا برای امامت و خلافت معین کرده است، نمی گویند راست می‎گوید و خلافت حق اوست بلکه می‎گویند حریص بر حکومت است - چنانکه گفتند - و اگر سکوت کنم، یک عده می‎گویند از مرگ ترسیده است ! مردان خدا خیلی وقتها گرفتار این جهت هستند، که اگر بخواهند

ناوبری کتاب