صفحه ۸۷

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه 1(درس 2)

فمن خطبة له (ع) یذکر فیها ابتداء خلق السماء و الارض و خلق آدم، و فیها ذکر الحج:

"الحمدلله الذی لایبلغ مدحته القائلون، و لایحصی نعمأه العادون، و لایؤدی حقه المجتهدون، الذی لایدرکه بعد الهمم، و لایناله غوص الفطن، الذی لیس لصفته حد محدود، و لا نعت موجود، و لا وقت معدود، و لا اجل ممدود"

سید رضی در آغاز خطبه اول می‎گوید:

"فمن خطبة له (ع) یذکر فیها ابتداء خلق السماء و الارض و خلق آدم، و فیها ذکر الحج"

(در این خطبه حضرت، خلقت آسمان و زمین و سپس خلقت آدم را ذکر می‎کند، و قسمتی از آن نیز مربوط به حج است.)خطبه اول تقریبا هشت قسمت است: یک قسمت مربوط به حمد خداوند و معرفت ذات و صفات اوست، قسمت دوم مربوط است به خلقت عالم و چگونگی و آغاز آن، قسمت سوم راجع به خلقت ملائکه و اقسام آنان است، و قسمت چهارم مربوط به خلقت آدم، قسمت پنجم در رابطه با بعثت پیامبران از بین بشر است، قسمت ششم مربوط است به بعثت پیامبراسلام (ص)، قسمت هفتم در مورد قرآن و چگونگی آیات و احکام آن است، و قسمت هشتم مربوط است به تشریح حج و فواید آن.

ناوبری کتاب