صفحه ۸۳

جمع آوری کرده اند به نام "مستدرک نهج البلاغه"، ولی چه بهتر بود سید رضی که مسلط بر کلمات حضرت بوده و کتابهایی در اختیار داشته، هر خطبه و کلام و نامه ای را به طور کامل نقل می‎کرد. در هر حال ما وارد بررسی خطبه های حضرت از اول نهج البلاغه می‎شویم:

"باب المختار من خطب امیرالمؤمنین (ع) و اوامره، و یدخل فی ذلک المختار من کلامه الجاری مجری الخطب فی المقامات المحصورة و المواقف المذکورة و الخطوب الواردة" سید رضی در آغاز خطبه اول می‎گوید: در این قسمت نهج البلاغه اختیار شده است بعضی از خطبه های حضرت امیر(ع) و فرامین و دستورات حضرت، و مندرج می‎شود در این قسمت کلماتی که حضرت در جاهای بخصوص و در پیشامدها فرموده اند و من آنها را انتخاب و جزء خطبه ها ذکر کردم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب