صفحه ۷۵

مراجعه می‎کرد. این کلام از عمر خیلی معروف است که چندین بار گفت: "لولا علی لهلک عمر"شرح ابن ابی الحدید، ج 1، ص 18؛ و بحارالانوار، ج 10، ص 231؛ و الغدیر، ج 6، ص 93 اگر علی نبود عمر هلاک می‎شد. باز این کلام عمر است که می‎گوید: "لا بقیت لمعضلة لیس لها ابوالحسن"همان کتاب و بحارالانوار، ج 40، ص 149 و 227 و 251 من نماندم با یک مشکلی که ابوالحسن برای حل آن نباشد، که مراد حضرت علی (ع) است، یعنی خدا نکند مشکلی برای من پیش بیاید که ابوالحسن آنجا نباشد؛ و از کلمات عمر است که می‎گوید: "لا یفتین احد فی المسجد و علی حاضر"همان کتاب و بحارالانوار، ج 41، ص 141 در مسجد هیچ کس حق فتوی ندارد تا علی (ع) حاضر است.

ابن ابی الحدید می‎گوید: عامه و خاصه - اهل سنت و شیعه - همه نقل کرده اند که پیغمبراکرم (ص) فرمود: "اقضاکم علی"همان کتاب و بحارالانوار، ج 10، ص 445 و 451 آن که بهتر می‎تواند قضاوت کند در همه مسائل، او علی است؛ و قضاوت، خودش مبتنی بر فقه است.

همه نقل کرده اند وقتی که بنا شد علی (ع) از طرف پیغمبراکرم (ص) به یمن برود، حضرت علی (ع) عرض کرد یا رسول الله در قضاوت برای من مسائلی پیش می‎آید چه کنم ؟ پیغمبراکرم (ص) فرمود: تو در قضاوت همیشه مواظب باش طرفین را مقابل خودت بنشانی، یکی را بر دیگری فضیلت ندهی، و بعد خدا کمکت می‎کند، سپس پیغمبر(ص) این دعا را فرمود: "اللهم اهد قلبه و ثبت لسانه"شرح ابن ابی الحدید، ج 1، ص 18 خدایا قلب علی را هدایت کن و زبانش را ثابت بدار. حضرت علی (ع) می‎فرماید: از آن وقتی که پیغمبر(ص) این دعا را کرد هیچ مشکلی برای من پیش نیامد مگر این که برای من حل می‎شد.

ناوبری کتاب