صفحه ۷۲

به پیغمبراکرم (ص) ایمان آورد؛شرح ابن ابی الحدید، ج 1، ص 14 و گفته اند او اولین مردی است که به پیغمبر ایمان آورد؛ یعنی خدیجه اولین زن و حضرت علی (ع) "اول ذکر آمن برسول الله" اولین مردی است که به پیامبر خدا ایمان آورد.

در سیره ابن هشام سیره ابن هشام، ج 1، ص 262 به نقل از ابن اسحاق آمده است: کان اول ذکر من الناس آمن برسول الله و هو ابن عشر سنین: حضرت علی (ع) اول مردی بود که به پیغمبراکرم (ص) ایمان آورد در حالی که ده ساله بود.

باز سیره ابن هشام در همین جا و همچنین ابن ابی الحدید از بلاذری که از مورخین اهل سنت است نقل می‎کنند که: زمانی در مکه قحطی شد، وضع ابوطالب بد بود، پیغمبراکرم (ص) به عباس و حمزه عموهایش فرمود: ابوطالب بچه دار است وضعش هم بد است، بچه های او را از او بگیریم تا صدمه نخورد، سپس آمدند پیش ابوطالب که چهار فرزند داشت به نامهای طالب و عقیل و جعفر و علی که هر کدام ده سال با هم تفاوت سنی داشتند، به او گفتند بچه هایت را می‎خواهیم ببریم پذیرایی کنیم، گفت عقیل را بگذارید - ابوطالب عقیل را بیش از همه دوست می‎داشت - بچه های دیگر را هر کدام می‎خواهید ببرید، سپس تقسیم کردند، طالب را که پسر بزرگ ابوطالب بود عباس گرفت، جعفر را حمزه گرفت، و علی (ع) را پیغمبراکرم (ص) گرفت. علی (ع) آن هنگام شش ساله بود که در دامن پیغمبراکرم (ص) بزرگ شد، و می‎گوید پیغمبراکرم (ص) خیلی احسان در حق او داشت و نسبت به او مهربان بود و خوب تربیت می‎کرد و وقتی که پیغمبر(ص) اظهار اسلام کرد علی (ع) هم اسلام آورد.شرح ابن ابی الحدید، ج 1، ص 15

ابن ابی الحدید راجع به فضایل حضرت امیر(ع) می‎گوید: "ما اقول فی رجل اقر

ناوبری کتاب