صفحه ۶۸

دست امام حسن (ع) و امام حسین (ع) را گرفته و آمده است در مسجد شیخ مفید در کرخ بغداد و به شیخ مفید گفت: "علمهما الفقه" این دو فرزند مرا فقه بیاموز؛ صبح شیخ مفید از خواب بیدار شد و تعجب کرد این چه خوابی بود! اتفاقا ساعتی نگذشت دید مادر سید مرتضی و سید رضی که نامش فاطمه بود دست دو فرزندش محمد و علی را گرفته و آورده به شیخ مفید گفت: "هذان ولدای احضرتهما لتعلمهما الفقه" این دو فرزند من می‎باشند، آورده ام که به آنان فقه بیاموزی. این خواب را حتی ابن ابی الحدید شارح معتزلی نهج البلاغه هم نقل کرده است.شرح ابن ابی الحدید، ج 1، ص 41

به هرحال سید رضی از بزرگان علمای شیعه امامیه بوده است، طبع شعر هم داشته است و از ده سالگی شعر می‎گفت، و در سی سالگی تصمیم می‎گیرد قرآن را حفظ کند که در اندک زمانی همه قرآن را حفظ می‎کند.

علت تألیف نهج البلاغه

سید رضی در مقدمه نهج البلاغه می‎گوید: من در جوانی شروع کردم کتابی در خصائص ائمه (ع) بنویسم، که هم اخبار مربوط به ائمه (ع) و هم کلمات برجسته شان را در این کتاب یادداشت کنم؛ ابتدا شروع به نوشتن تاریخ و خصوصیات حضرت امیر(ع) نمودم، یک فصل از آن کتاب را هم راجع به محاسن کلام حضرت یعنی کلمات کوتاه و زیبای حضرت در آخر آن اختصاص دادم، ولی دیگر موفق نشدم بعد از امیرالمؤمنین (ع) را بنویسم، سپس دوستان من که این کتاب را دیدند از فصل آخرش که کلمات کوتاه حضرت علی (ع) را جمع آوری کرده بودم خیلی خوششان آمد، گفتند: خیلی تکه جالبی است و خوب است این نوشته را که هنوز تمام نکرده ای به صورت کتابی بنویسی که کلمات برجسته و زیبای حضرت علی (ع) را چه در خطبه ها و چه در نامه ها و چه کلمات کوتاه در آن

ناوبری کتاب