صفحه ۶۷

بسم الله الرحمن الرحیم

نهج البلاغه منشور زندگی (درس 1)

سید رضی (ره) مؤلف نهج البلاغه در یک نگاه برای اطلاع بیشتر از شرح حال مرحوم سید رضی به الغدیر، ج 4، ص 181 به بعد و نیز یادنامه علامه شریف رضی رجوع شود.

نهج البلاغه تألیف سید رضی (ره) است. نام ایشان محمد بوده، محمد بن حسین بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر الصادق (ع)، با پنج واسطه به امام موسی بن جعفر(ع) می‎رسد. در سال سیصد و پنجاه و نه هجری متولد شده و در سال چهارصد و چهار و به قولی چهارصد و شش هجری از دنیا رفته، که مجموعا چهل و پنج یا چهل و هفت سال عمر داشته است. سید رضی و برادرش سید مرتضی که از فقهای شیعه امامیه است و نامش علی بوده، هر دو از شاگردان شیخ مفید(ره) بودند. شیخ مفید از طبقه یازدهم علمای شیعه است، یعنی اگر شیخ مفید می‎خواست از پیغمبراکرم (ص) حدیثی نقل کند می‎بایست با ده واسطه آن حدیث را از آن حضرت نقل کند.

نقل می‎کنند که یک شب شیخ مفید(ره) در خواب دید حضرت زهرا(س)

ناوبری کتاب