صفحه ۶۳۸

اسلامی می‎خواهد از شر دشمنان دین و دنیا نجات پیدا کند باید به آل نبی برگردد.

وجود ویژگی های حاکمیت به حق در آل محمد

"و لهم خصائص حق الولایة"

"و برای آل محمد(ص) خصیصه هایی است که حق ولایت می‎آورد.)

"ولایت" در اینجا به معنای حکومت است. ابن ابی الحدید معتزلی هم در شرح نهج البلاغه ولایت را در این مورد به معنای حکومت گرفته، منتها می‎گوید: مراد به ولایت حکومت شخص پیغمبر است، و این گونه معنی می‎کند: امتیازاتی که نتیجه ولایت پیغمبر است، آن امتیازات از او به اهلش منتقل می‎شوند.

البته سخن ابن ابی الحدید خلاف ظاهر است؛ زیرا ظاهر کلام حضرت این است که حق ولایت را خود آل پیامبر دارند، و قهرا این عبارت حرف ما شیعیان را ثابت می‎کند که حکومت و ولایت را بعد از رحلت پیامبر(ص) برای آل پیامبر ثابت می‎دانیم.

"خصائص" یعنی امتیازات، از این عبارت استفاده می‎شود که هر کسی نمی تواند حق حکومت پیدا کند، بلکه باید امتیازاتی داشته باشد، و قدر متیقن آن علم و قدرت است. در داستان طالوت قرآن می‎فرماید: وقتی بنی اسرائیل پیش پیغمبرشان اشموئیل آمدند و گفتند: یک رهبر برای ما قرار بده، پیامبرشان گفت: خداوند طالوت را برای شما قرار داده، آنها گفتند: طالوت امتیازی ندارد، مال و ثروت ندارد، پیغمبرشان فرمود: (ان الله اصطفیه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم)سوره بقره، آیه 247 خدا او را بر شما اختیار کرده و به او علم زیاد و قدرت بسیار داده است.

ناوبری کتاب