صفحه ۶۳۴

حکم الله را به دست آورند باید از کتبی که روایات اهل بیت را نقل کرده استفاده کنند. علمای اهل سنت توجه داشته باشند که سیاست بنی امیه و بنی عباس این بود که عترت پیغمبر را به طور کلی از صحنه کنار بزنند که از صحنه سیاست کنار زدند، و برای این که مردم را از آنها دور کنند نمی گذاشتند که اهل بیت پناهگاه علمی مردم باشند، اهل بیت و ائمه اطهار در حالت تقیه و وضع غیرعادی زندگی می‎کردند؛ لازم است ما امروز از کتابهایی که روایات ائمه اطهار را نوشته اند استفاده کنیم، نمی گویم هرچه روایت در کتابها نوشته شده صحیح است، اما این که ما همه راویانی را که از امام باقر و امام صادق (ع) روایت کرده اند کنار بگذاریم در حقیقت ظلمی است به آل پیغمبر. باید توجه کنیم که صرف محبت و دوستی اهل بیت کافی نیست، بلکه باید علاوه بر دوستی و محبت علوم پیغمبر را از مسیر آنها به دست آوریم، چنانچه علمای شیعه به روایاتی که گفته های عترت پیغمبر را نقل کرده اند توجه دارند و مورد عمل قرار می‎دهند.

"و منها یعنی قوما آخرین"

این جمله از کلام مرحوم سید رضی است؛ یعنی قسمتی دیگر از این خطبه است که حضرت قوم دیگری غیر از آل پیغمبر(ص) را ذکر می‎کند.

در بعضی از نسخه ها آمده "یعنی المنافقین" ممکن است این اجتهاد سید رضی باشد، شاید قرینه ای بر این معنا داشته است. در نهج البلاغه ای که شیخ محمد عبده تصحیح کرده است کلمه منافقین را ندارد.

خصوصیات افراد مقابل آل پیامبر

"زرعوا الفجور، و سقوه الغرور"

(تخم گناه و فجور را کشت کردند، و به وسیله غرور آن را آبیاری کردند.)

کسانی هستند در جامعه که می‎خواهند جامعه را فاسد کنند، در زمان ما

ناوبری کتاب