صفحه ۶۳۳

غلط باشد، زیرا "ثقل" به معنای سنگین است.نهایه ابن اثیر، ج 1، ص 216؛ مجمع البحرین، ج 5، ص 330؛ مصباح المنیر، ص 114؛ و المنجد، ص 73، ماده "ثقل"

در این حدیث شریف پیغمبر(ص) عترت را در عرض کتاب خدا ذکر کرده اند، همان گونه که اگر شما دین خدا را بخواهید می‎باید به قرآن تمسک کنید، باید به عترت هم تمسک کنید. حقیقت تمسک به عترت این است که ما آنها را میزان اعمال خودمان قرار بدهیم و گفته ها و کرده های آنها را دستورالعمل زندگی خود قرار بدهیم، چنانکه تمسک و چنگ زدن به قرآن و کتاب خدا این است که با یادگیری به آن عمل کنیم. تمسک به عترت معنایش این نیست که بگوییم علی را دوست داریم و مثلا شب جمعه درویش ها یاعلی یاعلی بگویند.

قابل ذکر است که اهل سنت هم مثل شیعه ها دراویشی دارند که نسبت به حضرت علی (ع) اخلاص می‎ورزند و همان رسومی که دراویش شیعه دارند شبهای جمعه آنها هم دارند، مخصوصا در شافعی مذهب ها، آنها نسبت به اهل بیت بسیار عنایت دارند، به اهل بیت محبت دارند. من در سقز که تبعید بودم می‎دیدم که دراویش آنان مثل دراویش شیعه نسبت به حضرت علی (ع) اظهار عشق و محبت می‎کردند.

به هرحال معنای این کلام پیغمبراکرم (ص) که می‎فرماید: "اگر شما به کتاب خدا و عترت چنگ بزنید گمراه نمی شوید" این است که بر طبق قرآن و گفته عترت عمل کنیم.

توصیه مهم به علمای اهل سنت

من در اینجا به علمای اهل سنت توصیه می‎کنم که در فقه و احکام از روایات نقل شده از آل پیغمبر(ص) هم استفاده کنند؛ زیرا اگر بخواهند در مسائل دینی

ناوبری کتاب