صفحه ۶۲۴

بدهند نداشتند؛ تا وقتی که اسلام و پیغمبراکرم (ص) می‎آید و برای دختر ارزش قائل می‎شود و مردم را از این عادت زشت نجات می‎دهد.

تحقیر عالم و تکریم جاهل

"بأرض عالمها ملجم، و جاهلها مکرم"

(پیامبر در زمینی فرستاده شد که دانای آن زبانش بسته، و نادانش مورد احترام و تکریم بود.)

"ملجم" یعنی کسی که دهانش بسته است، "لجام" آن دهنه ای است که به اسب می‎زنند، یعنی عالم زبانش بسته بود و نمی توانست حرف حق بزند و اگر عالمی حرف حق می‎زد با او به مبارزه برمی خاستند، همان گونه که وقتی پیامبراکرم (ص) فرمود "قولوا لا اله الا الله تفلحوا" حتی عموی آن حضرت ابولهب مخالفت کرد.

شأن نزول سوره "تبت"

زمانی که پیغمبراکرم (ص) دعوتش را عمومی کرد، روی کوه صفا ایستاد، وقتی همه جمع شدند فرمود: "قولوا لا اله الا الله تفلحوا" بگویید خدایی جز خدای یگانه نیست، این بتها و خرافات و عادات زشت را دور بریزید تا رستگار شوید. ابولهب در جواب دعوت پیامبراکرم (ص) گفت: "تبا لک ألهذا دعوتنا؟" مرگ بر تو باد، آیا برای همین ما را به اینجا دعوت کردی ؟ در این هنگام سوره "تبت" در جواب ابولهب نازل شد. حضرت می‎فرمایند: آن زمان اگر کسی حق را می‎دانست جرأت نداشت اظهار کند، برای این که مردم اهل منطق نبودند، مسأله منطق و عقل مطرح نبود، مسأله تقلید گذشتگان و این حرفها مطرح بود، همان گونه که حضرت فرمود: "و اختلف النجر" اساس عوض شده بود و اصل و ریشه محل اختلاف شده بود.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب