صفحه ۶۱۹

همه عامل شیطان بزرگ یعنی آمریکا هستند، آقای ریگان و کسینجر و دیگر صهیونیستها نه پول می‎فرستند نه اسلحه مجانی، آنها فرمانده هستند و اغواکننده، هرچه بتوانند نفت می‎برند و دلارهای آن را در بانکهای خودشان جمع می‎کنند، آنها نقشه می‎کشند و عمال آنها یعنی بعضی از سران کشورهای اسلامی اجرا می‎کنند، در حالی که می‎توانند با اتکا به یک میلیارد مسلمان و قدرت اقتصادیشان یعنی نفت از آمریکا باج بگیرند. واقعا همان گونه که امام فرمود آمریکا شیطان بزرگ است، و کسانی که با آن همکاری دارند عمال شیطان.

در زمان بعثت پیغمبراکرم (ص) نیز ابوجهل ها و ابوسفیان ها پرچم دار شیطان بودند و دستورات شیطان به وسیله آنها اجرا می‎شد.

بعضی مردم هستند که لازم نیست شیطان آنها را دنبال خود بکشد، خود اینها دنبال شیطان می‎روند. می‎گویند شخصی شیطان را در خواب دید که طنابهای زیادی با خودش می‎برد، به شیطان گفت این طنابها برای چیست ؟ گفت اینها را به گردن بنی آدم می‎اندازم و به طرف خودم می‎کشم، در بین طنابها طناب بزرگی دید، گفت این مال چه کسی است ؟ گفت برای شیخ مرتضی انصاری است، زیرا او مرد بسیار عابد و زاهدی است و نمی شود او را با این طنابهای کوچک به طرف خود بکشم، سؤال می‎کند آیا شیخ مرتضی انصاری را هم تا حالا به دام انداخته ای ؟ شیطان می‎گوید دو سه مرتبه ای او را به دنبال خودم بردم ولی وسط راه طناب را پاره و فرار کرد، بعد می‎پرسد طنابی که به وسیله آن مرا به همراه خود می‎بری کدام است ؟ جواب می‎دهد تو طناب نمی خواهی، خودت بی طناب دنبال من می‎آیی ! این طنابها برای آنهایی است که باید نیرو صرفشان کرد؛ بعضی "قربة الی الشیطان" از باطل حمایت می‎کنند و با حکومت حق و با اسلام به نفع شیطان بزرگ مبارزه می‎کنند، علیه اسلام و انقلاب شعر می‎گویند، مقاله می‎نویسند، در حالی که آمریکا و شیطان اینها را هیچ به حساب نمی آورند.

ناوبری کتاب