صفحه ۶۱۰

اوهام را از بین مردم زائل کند. مردم اگر بر فطرت پاک خودشان باقی می‎ماندند دنبال حق راه می‎رفتند، اما شبهات و اوهام و خرافات روی عقل و منطق را گرفته است و پیغمبراکرم (ص) آمده تا آنها را از بین ببرد.

8 - "و احتجاجا بالبینات"

(و - پیغمبر آمد - تا برای مردم به دلیل های روشن احتجاج و استدلال کند.)

"بینات" جمع "بینة" است یعنی امر روشن؛ پیامبر آمده است برای این که مطالب عقلی و منطقی روشن را برای مردم بیان کند، تا بر مردم اتمام حجت کند.

9 - "و تحذیرا بالایات"

(و مردم را به واسطه آیات از کارهای بد بر حذر دارد.)

ممکن است مراد از "الایات" آیات تکوین باشد؛ یعنی آن عقابها که خدا نسبت به امم گذشته داشت، آنها همه آیات و نشانه های خداست، در قرآن هم از آنها به آیات تعبیر شده است؛ و ممکن است مراد از "الایات" همین آیات قرآن باشد.

"و تخویفا بالمثلات"

(و مردم را به وسیله عقوبتها بترساند.)

این جمله تقریبا مثل همان جمله قبلی است. "مثلة" معنایش عقوبت است، جمع آن "مثلات" است. پیامبر آمد تا مردم را به وسیله عقوبتهایی که امتهای گذشته در اثر طغیان گرفتار آن شدند - سبب هلاکتشان در دنیا شد و در آخرت گرفتار عذاب شدند - بترساند، تا این که گرفتاریهای آنان را پیدا نکنند.

هدف قرآن از ذکر داستان پیغمبران و امتهای گذشته داستان سرایی نیست، بلکه غرض عبرت گرفتن مردم است. به همین دلیل حضرت در این فراز می‎فرماید: پیامبر آمد تا به مردم با آیات خودش و ذکر عقوبتهای امتهای پیشین عبرت بیاموزد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب