صفحه ۶۰۲

در روایات زیادی در تعریف اسلام آمده است: اسلام شهادتین است "شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله" و هر کس این دو شهادت را بگوید مسلمان است، اگر به زبان داشته باشد فقط مسلمان ظاهری است و اگر به لوازم این دو ملتزم شد و در مقام عمل به لوازم این دو عمل کرد مسلمان کامل است.کافی، ج 2، ص 25، حدیث 1 و...

حدیثی است از پیامبراکرم (ص): "من قال اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، فجری بها لسانه و اطمئن بها قلبه حرمت النار علیه - یا - حرمت النار علیه"شرح ابن میثم، ج 1، ص 240 هر کس بگوید شهادت می‎دهم که معبود به حقی جز خدا نیست و شهادت می‎دهم محمد فرستاده خداست و به این شهادت زبانش جاری شد و دلش هم آرامش پیدا کرد - یعنی در دل هم باور کرد وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر را - آتش جهنم بر او حرام می‎شود.

از اخبار و روایات زیادی استفاده می‎کنیم که اگر انسان با اعتقاد به توحید و نبوت و با شهادت به توحید و نبوت از دنیا برود، بر فرض که گناهانی هم مرتکب شده باشد، این اعتقاد و شهادت وسیله نجات او خواهد شد، شهادت به توحید نور است و نور با نار ناسازگار است.بحارالانوار، چاپ بیروت، ج 65، ص 225 تا 305، باب 25، باب الفرق بین الایمان و الاسلام باید از خدا بخواهیم که بتوانیم اعتقاد به توحید و شهادتین را از دروازه آخرت که مرگ است رد کنیم و همیشه با خود داشته باشیم.

مقام عبودیت اساس رسالت

حضرت امیر(ع) در این خطبه پس از حمد خدا شهادتین را ذکر فرموده؛ اول شهادت به توحید و بعد شهادت به نبوت پیامبراکرم (ص)، اول مقام بندگی آن حضرت را می‎گوید تا این که کسی غلو نکند و مقام پیامبراکرم (ص) را از مقام

ناوبری کتاب