صفحه ۵۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه 2 (درس 38)

"و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، أرسله بالدین المشهور، و العلم المأثور، و الکتاب المسطور، و النور الساطع، و الضیاء اللامع، و الامر الصادع، ازاحة للشبهات، و احتجاجا بالبینات، و تحذیرا بالایات، و تخویفا بالمثلات"

موضوع بحث ما خطبه دوم بود، حضرت در ابتدا حمد خدا و پس از حمد شهادتین را ذکر فرموده اند. شهادت اولی این بود که: "أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له" شهادت می‎دهم که معبود به حقی جز خدای یگانه که هیچ شریکی ندارد نیست. خدای متعال در ذات، در صفات و در افعال واحد است؛ یعنی برای حق تعالی نه در ذات و نه در صفات کمالیه و نه در افعال شریک نیست.

توحید، رمز سعادت دنیا و آخرت

اگر به عمق و باطن "لا اله الا الله" معتقد باشیم و محور عملمان قرار دهیم، سعادت دنیا و آخرت را برای خودمان تأمین کرده ایم. روی این اصل هنگامی که پیغمبر(ص) مبعوث به رسالت شدند، اول مردم را به همین کلمه دعوت می‎کردند،

ناوبری کتاب