صفحه ۵۹

را هم باید آقایان بخوانند، یک عده می‎گویند فلسفه مثل سحر حرام است، سحر را هم یک وقتهایی لازم است یاد بگیرید برای ابطال سحر. امروز در دانشگاهها و در دنیا مسائل فلسفه مطرح است، نمی توانید بگویید من اینها را بلد نیستم، آن وقت اثر وجودی شما کم می‎شود، فلسفه را هم بخوانید."

16- بعد جامعه شناسی معرفتی: در بخش هایی از کتاب حاضر و به ویژه در شرح برخی از خطبه ها، نکات مهم و جالبی از نظر جامعه شناسی معرفتی مطرح است. شاید پاره ای از سخنان حضرت امیرالمؤمنین (ع) درباره صفات خداوند امروزه بی اهمیت به نظر آید، و با رشد فکری ای که بشریت طی 1400 سال گذشته پیدا کرده است امروزه داشتن عقاید خاصی درباره خداوند که امام علی (ع) به نقد و نفی آنها می‎پردازد سخیف به نظر آید، اما از رهگذر آنچه امام بیان فرموده است می‎توان به معرفت دینی مردم آن روزگار و نوع تلقی و آگاهی و شناختی که از خداوند داشتند پی برد؛ زیرا امام (ع) به مصاف با اندیشه های ناصواب درباره خداوند و صفات او رفته است.

در ابعاد دیگر جامعه شناختی نیز فوایدی از این کتاب حاصل می‎گردد. برای مثال درس خطبه های سیزدهم تا پانزدهم جامعه شناسی مردم بصره از زاویه دید نهج البلاغه همراه با توضیحات آیت الله منتظری مورد توجه است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
عمادالدین باقی

ناوبری کتاب