صفحه ۵۸۵

مردم با هم آشنا می‎شوند و به احتیاجات و فرهنگ یکدیگر احاطه پیدا می‎کنند، از خوبی ها و از راههای زندگی اطلاع پیدا می‎کنند و موقع برگشتن با دست پر به کشورشان برمی گردند.

همین حقیقت را در روایت دیگری این طور بیان می‎کند: "لیتعارفوا" که روایت هجدهم همین باب است.وسائل الشیعة، کتاب حج، ج 8، ص 9 می‎گوید: "فجعل فیه الاجتماع من الشرق و الغرب لیتعارفوا" خداوند در حج قرار داده است اجتماع را از شرق و غرب برای این که مسلمین با همدیگر آشنا شوند و با آداب و فرهنگ و اخلاق و خصوصیات یکدیگر آشنایی و آگاهی پیدا کنند.

اینها نکاتی است که در روایات و اخبار راجع به حج ذکر شده است. اما متأسفانه در شرایط فعلی آنهایی که میزبان حج و حامی حرمین شریفین هستند، با تنها چیزی که سر و کار ندارند آگاهی و رشد مسلمین است. آنها می‎خواهند فقط تشریفات بی روح و بی خاصیت انجام بشود. اصلا آنها اسلام را طوری به مردم معرفی می‎کنند که در آن سیاست و اقتصاد و فرهنگ غنی وجود نداشته باشد؛ و اگر چنانچه ملتی بخواهد با دیگران تبادل افکار سیاسی یا اقتصادی داشته باشد، می‎گویند خلاف شئون حج است، در صورتی که اصلا وضع و قرار حج برای همین معنا بوده است.

حج بزرگترین کنگره جهانی اسلام

من به برادران و خواهرانی که به مکه می‎روند توصیه می‎کنم که سعی کنید بیش از همه چیز با گروهها و افرادی که از کشورهای اسلامی دیگر به حج آمده اند تماس داشته باشید و از وضع کشور و فرهنگ و از اخلاق آنها استفاده کنید و به آنها استفاده برسانید، انقلاب خودتان را به آنها معرفی کنید تا آنها از انقلاب شما آگاهی پیدا کنند. این همه تبلیغات مسمومی را که بر ضد اسلام و انقلاب ما در

ناوبری کتاب