صفحه ۵۸۱

مویی که بر زمین می‎ریزد، خداوند یک حسنه برای تو قرار می‎دهد.

برادران این را هم توجه کنند که در سفر اول بنابر احتیاط واجب باید سر تراشیده شود. در سفرهای بعدی می‎توان ناخن را گرفت، اما در سفر اول که از لحاظ فقهی به آن حج "صروره" می‎گویند و خدا ان شاء الله نصیب شما کند، علما احتیاط کرده اند که حجاج سرشان را بتراشند.

موقعیت جغرافیایی خانه خدا

خدای تبارک و تعالی حج را در جایی قرار داده است که استفاده های دنیایی و تفریحی کمتر داشته باشد و عمدا این کار شده است.

حضرت مولی امیرالمؤمنین (ع) در خطبه قاصعه نهج البلاغه نهج البلاغه عبده، خطبه 192 که ظاهرا بزرگترین خطبه نهج البلاغه است می‎فرماید: خدای تبارک و تعالی اگر می‎خواست خانه خودش را در یک جایی که باغهای سرسبز و خرم و زمینهای صاف و پر درخت و پر نعمت دارد قرار بدهد می‎توانست، ولی خدا عمدا خانه خودش را در میان سنگلاخها و زمینهایی که در آن کشت و زرع نیست و از سبزه و درخت و همه چیز خالی است، و در منطقه گرم که معمولا به آن رغبت نمی کنند قرار داده است، برای این که هدف آزمایش و امتحان مردم بوده است.

خانه خدا اگر در یک جای باصفا و سبز و خرم بود، مردم به هر نحوی گرچه برای تفریح و خوشگذرانی هم که شده بود یک مرتبه به آنجا می‎رفتند، اما عمدا در جایی قرار داده شده است که هوای آن گرم، آب کم، زمین لم یزرع و بی درخت و سنگلاخی و کوهستانی است، آن هم کوهستانی که هیچ سبزی و خرمی ندارد، و این بدان جهت است که مردم به وسیله این مسافرت امتحان و آزمایش بشوند. "ولکن الله یختبر عباده بانواع الشدائد، و یتعبدهم بانواع المجاهد، و یبتلیهم

ناوبری کتاب