صفحه ۵۸۰

آن گناهان می‎ریزد. وقتی که دست راست و دست چپ را شستی، گناهانی را که به وسیله هر دو دست انجام داده ای می‎ریزد؛ و وقتی که پاها را مسح کشیدی، خداوند گناهانی را که به وسیله رفتن انجام داده شده می‎ریزد.

در هر صورت این قسمت از روایت راجع به وضو است و بعد از آن هم راجع به نماز است که فعلا نقل نمی کنم، الان آنچه در رابطه با حج و عمره است برای برادران و خواهران می‎خوانم.

در اینجا حضرت رسول (ص) می‎فرماید: وقتی که شما به سفر حج توجه کردید و سوار راحله خودتان شدید (یعنی شتر یا ماشین یا هواپیمایی که می‎خواهد شما را ببرد) هر پایی که شترتان برمی دارد و روی زمین می‎گذارد، خداوند یک حسنه برای شما می‎نویسد و یک سیئه از نامه عملتان محو می‎کند. حالا این را باید با حرکت اتومبیل و هواپیما تطبیق داد. "فاذا احرمت و لبیت..." وقتی که لباس احرام پوشیدی و لبیک گفتی، در مقابل هر تلبیه ده حسنه برای تو نوشته می‎شود و ده سیئه از نامه عملت محو می‎گردد. "فاذا طفت بالبیت اسبوعا..." وقتی خانه خدا را هفت دور طواف کردی، این طواف یک پیمان بین تو و خداست که فراموش شدنی نیست و خدا در اثر این پیمان دیگر تو را عذاب نمی کند.

"فاذا صلیت عند المقام رکعتین..." وقتی که نزد مقام ابراهیم دو رکعت نماز را خواندی، خداوند ثواب دو هزار رکعت نماز قبول شده به تو عنایت می‎کند. وقتی سعی صفا و مروه را انجام دادی، خدا تفضلا ثواب آن انسانی را که پای پیاده از شهرش برای حج آمده است به تو می‎دهد - هرچند تو سواره آمده باشی - و نیز مانند مزد کسی که هفتاد بنده را آزاد کرده باشد.

وقتی که وقوف به عرفات کردی تا غروب شمس، اگر گناهان تو به اندازه ریگهای بیابان عالج و کف دریاها باشد، خدا می‎بخشد. وقتی رمی جمره می‎کنی، هر سنگریزه ای که می‎زنی ده حسنه دارد. وقتی سرت را می‎تراشی، به عدد هر

ناوبری کتاب