صفحه ۵۷۰

یعنی اگر گناهانی دارند وقتی به آنجا می‎روند آمرزیده می‎شود.

روایاتی داریم که وقتی انسان حج به جا می‎آورد از گناهان گذشته پاک می‎شود و تا چهار ماه هم در "حرز""حرز" یعنی پناهگاه و محل امان حق تعالی است،ثواب الاعمال، ص 46 بعد از چهار ماه باز شیطان اگر بر او مسلط شود از مسیر حق منحرفش می‎کند. این مضمون حدیثی است که در "من لایحضره الفقیه" از امام محمد باقر(ع) نقل می‎کند: "الحج و العمرة سوقان من اسواق الاخرة" حج و عمره دو بازارند از بازارهای آخرت، یعنی انسان در حج و عمره برای خودش متاع اخروی می‎خرد؛ "اللازم لهما من اضیاف الله" انسانی که ملازم حج و عمره است از میهمانهای خداست، "ان ابقاه ابقاه و لا ذنب له" اگر خدا این آدم را باقی بگذارد و حجش را تمام کند و برگردد، او را باقی گذاشته در حالی که همه گناهانش پاک شده است؛ "و ان اماته ادخله الجنة"من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 221، حدیث 2232 و اگر در حال حج مرگش برسد خدا او را مستقیم داخل بهشت می‎کند.

حتی اگر کسی با یک دریا گناه دلش متوجه خدا شود و توبه واقعی کند در آنجا تمام گناهان او پاک می‎شود. این است که حضرت می‎فرماید: مردم سودهایی را در این بازار تحصیل می‎کنند و بر یکدیگر سبقت می‎گیرند "عند موعد مغفرته" در جایی که خدا وعده غفران و بخشش داده است.

ویژگی های خانه خدا

"جعله سبحانه و تعالی للا سلام علما"

(خداوند نشانه قرار داده است خانه خودش را برای اسلام.)

همان طور که در بیابانها سابقا نشانه هایی را معین می‎کردند برای این که اگر کسی

ناوبری کتاب