صفحه ۵۶۷

(و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق)سوره حج، آیه 27؛ اینجا "رجال" جمع "راجل" به معنای پیاده است نه این که جمع "رجل" باشد. بانگ بر آور بر مردم به حج که می‎آیند تو را پیاده و بر هر شتری لاغر از هر دره ژرف.

خانه خدا را چه کسی ساخته است ؟

آن اندازه ای که قرآن نقل می‎کند این است که حضرت ابراهیم خانه خدا را ساخته است: (و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل)سوره بقره، آیه 127 به یاد آور آن وقتی که ابراهیم (ع) و اسماعیل (ع) پایه های خانه خدا را بالا می‎بردند.

از بعضی روایات استفاده می‎شود که اول قسمت از زمین که خداوند خلق کرد همین محل خانه بوده است؛ پس از آن، زمین از این قسمت ظاهر شد؛من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 241، حدیث 2296 و 2297 قبلا در این خطبه خواندیم که حضرت فرمودند: خدا آب را خلق کرد و سپس باد شدیدی را خلق نمود که آن را به هم زد و در اثر آن کفهایی به وجود آمد که منجمد شد و به شکل زمین کنونی در آمد. امکان دارد اولین قسمت زمین که منجمد شد محل خانه خدا باشد.

و راجع به ساختمان کعبه در روایات آمده است که اول این خانه به دست حضرت آدم (ع) ساخته شد و بعد تا زمان حضرت ابراهیم (ع) از بین رفت، مجددا آن را حضرت ابراهیم (ع) ساخت، و بعد در اثر طوفان و حوادث خرابی پیدا کرد، "ثم بناه العمالقة" سپس عمالقه که مردانی از قوم هود یا دیگری بودند آن را ساختند؛ باز به دنبال خرابی، قریش آن را ساختند تا زمان حجاج بن یوسف که باز او

ناوبری کتاب